Vroege en Voorschoolse educatie

Wat doen kinderen het liefst? Precies…..Spelen! Dat is niet zonder reden. Dat is hoe kinderen de wereld om zich heen leren ontdekken. Dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, leren zij door middel van spel.

 

Het doel is om kinderen goed voor te bereiden op het basisonderwijs. We richten ons op taalontwikkeling, voorbereidend rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

Hoe word dit aangeboden? We werken met thema's en houden de ontwikkeling bij middels het kindvolgsysteem van Kiki. Bij elk thema bieden we knutselwerkjes aan, lezen we voor uit boeken en zingen we liedjes die bij het thema passen. Maar ook proberen we de kinderen zoveel mogelijk het thema te laten ervaren door het zelf te doen, door voorbeeldspel aan te bieden, door op onderzoek uit te gaan. 

 

Maar Paula... je bent toch gastouder? Dat klopt. Ik ben een huiselijke en gemoedelijke gastouder met als pluspunt het aanbieden van VVE (vergelijkbaar met wat vroeger de peuterspeelzaal was) Ik werk met kleine groepjes en heb daardoor veel aandacht en tijd om de kinderen extra's aan te bieden dat past bij de ontwikkeling en interesses van de kinderen.


Voorbeelden thema gericht werken