Erkend leer- werkbedrijf


Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

De SBB erkent en begeleid de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.

Per maart 2020 is kinderopvang bij Paula een erkend leerbedrijf, waar studenten een deel van hun leerproces kunnen doorlopen. Studenten van de opleiding helpende welzijn niveau 2 zijn van harte welkom. Zij kunnen rekenen op een betrokken, actieve, objectieve en ervaren begeleidster. 

Voor een stagiaire kan beginnen aan haar stagetijd, dient er een VOG verklaring te zijn geregeld (niet ouder dan 3 maanden) en een koppeling in het persoonsregister. Beide worden geregeld op eigen kosten van de stagiaire.

 

 

Stagiaires:


Op dit moment zijn we in afwachting van een nieuwe stagiaire.