Vrije dagen bij Paula


Kinderopvang bij Paula geeft vakantie en/of verlofdagen minimaal 4 weken van te voren door, wanneer deze niet hier vermeld zijn.

  • De algemene jaarlijkse feestdagen zijn we vrij, zoals met Goede Vrijdag - Hemelvaart - Pasen - Pinksteren - Koningsdag.
  • 3 weken bouwvak regio midden en de week aansluitend daarna.
  • De laatste week van het lopende jaar en de eerste week van het nieuwe jaar. 
  • Ook zijn de volgende data ieder jaar standaard vrije dagen wanneer ze op een doordeweekse dag vallen: 3 februari - 26 juni - 11 september - 19 oktober.

 

Dagen vrij 2024: 

1 april - Tweede paasdag  

9 mei - Hemelvaartsdag

13 t/m 20 mei

24 t/m 27 juni 

9 juli 

29 juli t/m 23 augustus - zomervakantie 

11 september

 

In geval van verlof vanwege een uitzonderlijke reden op korte termijn (huwelijk / overlijden / bezoek specialist), wordt dit direct overlegd met de vraagouders. Dit overleg kan ook per WhatsApp plaatsvinden. Bij vakanties en vrije dagen of verlof van Paula worden de opvangkosten niet doorberekend.